Chính sách bảo mật

Top 10 Bến Tre cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng.

Thu thập thông tin cá nhân sẽ giúp Top 10 Bến Tre:

  • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Top 10 Bến Tre.
  • Hỗ trợ các khúc mắc, ý kiến của khách hàng.
  • Cải thiện giao diện và nội dung của Top 10 Bến Tre.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các dịch vụ của Top 10 Bến Tre.

Chia sẻ thông tin cá nhân

– Trừ trường hợp Sử dụng dữ liệu người dùng được nêu trong chính sách này, Top 10 Bến Tre cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài.

– Trong một số trường hợp, Top 10 Bến Tre có thể thuê một đơn vị độc lập để thực hiện các nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận bảo mật, theo đó họ chỉ được phép sử dụng thông tin này với mục đích hoàn thành dự án.

– Top 10 Bến Tre có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây khi thật cần thiết:

  • Khi cơ quan thực thi luật pháp yêu cầu;
  • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Top 10 Bến Tre.

Trân trọng.

Logo